Privacyverklaring


Edufax biedt haar klanten verschillende diensten aan. Bij iedere dienst gelden andere vormen van het verwerken van persoonsgegevens. Op deze pagina zijn de diverse privacystatements te vinden per afdeling. 


Privacystatement algemeen gebruik website Edufax


Privacystatement Edufax Afstandsonderwijs


Privacystatement Edufax Consultancy


Privacystatement Onderzoek en cursussen