Edufax Innovation Center: op volle kracht vooruit met onderwijskoplopers

 

Welke digitale leeropties hebben kinderen vandaag de dag? Wat zijn nieuwe manieren van leren? Welke innovaties voldoen aan de huidige onderwijsbehoeftes van een individueel kind? Internationaal mobiele gezinnen die zonder kompas op zoek gaan naar de antwoorden op zulke vragen, raken gauw het spoor bijster. Onze Innovation Center-experts ondersteunen hen al sinds 1992. Zij creëren innovatieve, kindspecifieke onderwijsoplossingen, waarbij ze de kennis en baanbrekende onderzoeksbevindingen inzetten die ze door de jaren heen hebben verzameld. Hoe kunnen zij jou helpen?

Vernieuwen om kinderen tot bloei te laten komen

 

Internationaal onderwijs is een gebied dat bruist van potentie, maar dat ook vol risico’s zit. Er bestaat een onderwijsoplossing voor ieder kind, ongeacht tijd of locatie. Maar het is geenszins eenvoudig om alle opties te onderkennen en de juiste te selecteren. Hiervoor heb je ervaring met en kennis van het internationale onderwijsspeelveld nodig – en daar ontbreekt het de meeste gezinnen aan. Waar vind je de benodigde expertise?

Maak kennis met onze Innovation Center-experts. Zij zetten 27 jaar aan vergaarde kennis, ervaring en onderzoeksbevindingen in om onderwijsinnovaties te bedenken waarbij het kind vooropstaat. Als koploper in onze markt hanteren wij een toegespitste, grondige aanpak: op basis van de vraag van een klant (meestal de werkgever), marktdata én onze eigen creativiteit ontwikkelen we baanbrekende onderwijsoplossingen en -diensten. Om de beste resultaten te bereiken, werken we samen met kennispartners en organisaties. Dit ineenslaan van de handen zet ons in onze kracht – keer op keer vinden wij hierdoor het best mogelijke onderwijs voor internationaal mobiele kinderen, die zo kunnen groeien en tot bloei kunnen komen.

Innovatieve onderwijsoplossingen 

Innovatieve, toegespitste onderwijsoplossingen

 

Bij al onze inspanningen staat één principe centraal: het belang van het kind is belangrijker dan dat van onszelf. Dit resulteert in onafhankelijk onderzoek en oprecht advies met betrekking tot onderwijs. Wij rusten niet voordat we een oplossing creëren die een kind op het lijf is geschreven – hoe innovatief en onconventioneel deze oplossing ook mag zijn. Daarbij houden we rekening met de behoeftes van alle stakeholders en met het beschikbare budget. Met inzet van de kennis en technologie die we binnen ons Innovation Center hebben ontwikkeld, zorgen we ervoor dat het leerproces van een kind niet wordt belemmerd door grenzen, taalproblemen of andere aspecten van een internationale verhuizing.

Door onderzoek en persoonlijke ervaring zijn wij goed bekend met de bestaande onderwijsmogelijkheden. Onze flexibele, proactieve opstelling en creatieve mindset stellen ons in staat om de onzichtbare deur in de muur te vinden. Het resultaat: het meest passende onderwijs – voor, tijdens én na de internationale verhuizing. Zo maken wij het verschil voor ieder kind.

Baanbrekende, kindspecifieke onderwijsoplossingen nodig?

Ja, laten we de reis samen maken