Innovation Center we hold the answers

 
edufax. beyond boundaries

Edufax Innovation Center: waar expertise blijft groeien

De kinderen van vandaag moeten goed voorbereid zijn op de snel veranderende globaliserende samenleving waarvan zij binnenkort deel gaan uitmaken. Als de wereldburgers van morgen verdienen ze het best mogelijke onderwijs tijdens elke fase van hun leven. Een internationale verhuizing mag geen educatieve grenzen doen ontstaan. Maar het is niet makkelijk om altijd en overal de juiste onderwijsoplossing voor kinderen te vinden. Hiervoor zijn onderzoek, kennis en expertise nodig. Andere zaken die vaak onontbeerlijk zijn: een flinke dosis creativiteit en een vermogen om out of the box te denken. Hoe kunnen internationaal mobiele gezinnen het best te werk gaan?

Veel vragen, één centrum voor antwoorden

 

De internationalisering van onderwijs is een veelbesproken onderwerp onder ouders, onderwijsdeskundigen, (toekomstige) werkgevers en beleidsmakers. Maar voor internationaal mobiele gezinnen is het vaak reden tot zorg. Wanneer je je op onbekend terrein waagt, is het vinden van de beste onderwijsopties voor kinderen geen eenvoudige taak. Ouders kampen met lastige vragen: hoe vergelijken we de kwaliteit en het effect van verschillende onderwijsbenaderingen? Wat is de sociaal-emotionele impact van een verhuizing over de grenzen? Wat moeten we weten over meertaligheid? Gelukkig is er een centrum waar je de antwoorden vindt: het Innovation Center van Edufax.

Vooruitstrevende experts

Van vergaren tot versnellen

 

Al sinds 1992 creëren onze vooruitstrevende experts innovatieve onderwijsoplossingen voor kinderen die verhuizen over de grenzen. Wij zijn pioniers in hart en nieren die werken vanuit één basisprincipe: de belangen van het kind gaan voor alles. Deze overtuiging leidt er regelmatig toe dat we van de gebaande paden afwijken om een oplossing te bedenken waar het kind écht de vruchten van plukt. Door de jaren heen ruimden onze experts blokkades uit de weg en vierden zij academische prestaties met gezinnen. Zo hebben zij de educatieve ontwikkeling van duizenden kinderen nauwlettend gevolgd.

Deze expertise is opgeslagen in ons Innovation Center, de kern van onze organisatie. Hier zetten onze specialisten hun kennis op het gebied van onderwijs, innovatie, internationale onderwijsmobiliteit, technologie en applicaties in. Ook blijven zij deze kennis verder ontwikkelen. Ze doen onderzoek en vertalen de resultaten daarvan naar nieuwe, baanbrekende onderwijsoplossingen en -diensten. Mede hierdoor kunnen wij onze positie als koploper in ons vakgebied behouden en onze klanten op de best mogelijke manier ondersteunen!

Innovatieve onderwijsoplossingen nodig?

Ja, laten we de reis samen maken