Ontwikkel je sterke punten. Co-creëer met Edufax.

 

Voor jou gaat het belang van het kind boven alles. Je wilt een wezenlijke bijdrage leveren aan diens ontwikkeling. En op de een of andere manier houd jij je bezig met internationale verhuizingen van kinderen – of dit nu middels je onderwijsinstelling, gemeente of organisatie is. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan kan het vruchtvol zijn om de handen ineen te slaan met Edufax.

Zijn de volgende uitspraken jou op het lijf geschreven?

  • Je gelooft dat de kinderen van vandaag de wereldburgers van morgen zijn en wilt hen tot bloei laten komen in onze globaliserende samenleving.
  • Je streeft ernaar een pionier te zijn op internationaal onderwijsgebied: het vertalen van onderzoek en kennis naar innovatieve onderwijsoplossingen spreekt je aan.
  • De term ‘9-tot-5-mentaliteit’ is jou niet bekend: het geeft jou voldoening om een stap verder te gaan zodat een kind het meest passende onderwijs krijgt.
  • Jouw proactieve, creatieve aanpak helpt je goed verborgen mogelijkheden en potentiële risico’s te signaleren. Je werkt hard om obstakels uit de weg te ruimen en je doelen te bereiken.
  • Je bent rechtdoorzee en oprecht: je neemt de belangen van alle stakeholders mee, maar redeneert uiteindelijk vanuit het kind, dat daardoor in elke fase het meest passende onderwijs krijgt.

Beantwoordde jij deze vragen met een volmondig ja? Maak kennis met Edufax!

Maak kennis

Onze experts creëren innovatieve onderwijsoplossingen voor internationaal mobiele kinderen. Wij werken hard om onze toonaangevende positie binnen ons vakgebied te behouden: in ons Innovation Center, het kloppende hart van onze organisatie, vergaren wij kennis en voeren we onderzoek uit omtrent internationale onderwijsondersteuning. Op basis van onze bevindingen ontwikkelen we onderwijsoplossingen en -diensten die onze klanten ondersteunen en waar het kind de vruchten van plukt – voor, tijdens én na een internationale verhuizing. Als het nodig is, wijken we af van de gebaande paden om ervoor te zorgen dat een kind kan groeien en floreren – wanneer het om onderwijs gaat, kom je heel ver met een beetje creativiteit en flexibiliteit.

Onze innovatie-inspanningen wortelen in onze sterke overtuiging dat alle partijen – niet alleen wij, maar ook onze samenwerkingspartners en klanten – hun sterke punten kunnen ontwikkelen door kennis te delen. Daarom houden wij onze kennis en vaardigheden niet voor onszelf. Onze krachtenbundelingen met scholen, overheidsinstellingen en andere organisaties hebben keer op keer vruchten afgeworpen: zowel voor ons als voor hen hebben deze geresulteerd in doorontwikkeling, groei en verbeteringen.

De handen ineenslaan met Edufax?

 

Als je denkt dat een samenwerking met ons waardevol zou kunnen zijn, neem dan gerust contact met ons op. We horen graag hoe een potentiële krachtenbundeling er voor jou uitziet.