Plaatsingsonderzoek

Keer je terug naar Nederland en wil je graag dat je kind een vliegende start kan maken op de nieuwe school? Of zit je kind al een tijdje op school, maar willen jij en de docenten graag meer inzicht in de manier van leren? Dan is het plaatsingsonderzoek bij Edufax wellicht iets voor je kind.

Wat is een plaatsingsonderzoek?

Tijdens het plaatsingsonderzoek wordt door gekwalificeerde onderzoekers gekeken welke vaardigheden sterk ontwikkeld zijn bij uw kind en welke vaardigheden nog wat aandacht verdienen. Vragen die beantwoord kunnen worden:

  • In welke groep of klas past mijn kind het best binnen het Nederlandse onderwijssysteem?
  • Welk niveau sluit het beste aan bij mijn kind?
  • Hoe leert mijn kind?
  • Heeft mijn kind achterstand en is ondersteuning nodig bij sommige schoolvakken?

Voor wie?

Voor Nederlandse gezinnen die terugkeren naar Nederland. Heeft uw kind een aantal jaren of heel zijn/haar leven in het buitenland gewoond? Dan kan het lastig zijn te bepalen waar in het Nederlandse onderwijssysteem uw kind het best op zijn of haar plek is bij terugkeer. Het plaatsingsonderzoek kan hierin helpen. Na het onderzoek ontvang je een onderwijskundig rapport met een antwoord op de onderzoeksvraag en een advies. Dit rapport kun je delen met de school. Vaak is een onderwijskundig rapport nodig voor de nieuwe school om uw kind in te kunnen delen in de juiste klas en om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Heeft uw kind soms moeite met het Nederlands of kan hij/zij zich beter uitdrukken in het Engels? Geen probleem, wij houden hier rekening mee. Sommige onderdelen van het onderzoek zijn niet-talig en instructies kunnen ook in het Engels worden gegeven.

Ook gezinnen die al een tijdje terug zijn in Nederland, of nooit zijn weggeweest, kunnen gebruikmaken van het plaatsingsonderzoek. Het rapport kan een school en uw kind helpen om beter inzicht te krijgen in de manier van leren en het niveau dat het best passend is. Dit is bijvoorbeeld nuttig als er advies gegeven moet worden voor het voortgezet onderwijs.

Wat houdt een plaatsingsonderzoek in?

Bij de afname van een volledig onderzoek kijken we naar verschillende aspecten: resultaten en rapporten van de huidige school en de resultaten van een didactisch onderzoek (taalvaardigheid en rekenvaardigheid) en capaciteitenonderzoek. De onderzoeken vinden plaats op ons kantoor in Leende (regio Eindhoven) waar we speciale testruimtes hebben ingericht. We begrijpen dat het in sommige situaties lastig is om naar ons kantoor te komen. We kijken dan samen naar mogelijkheden om het onderzoek op afstand plaats te laten vinden.

De didactische onderzoeken kunnen we eventueel vooraf al online doen, zodat tijdens de onderzoeksdag de aandacht ligt op het capaciteitenonderzoek en eventueel aanvullende onderzoeken waar nodig. Samen met uw kind komt u naar Edufax en daar wordt u ontvangen door de testleiders. Een dag begint vaak om 09.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.00 uur. We starten gezamenlijk met een kennismakingsgesprek waarin ook ruimte is voor vragen van de ouders of de kinderen. Daarna gaat uw kind samen met de testleider starten aan de onderzoeken. Gedurende de dag is er voldoende tijd voor pauze en ontspanning, zodat we een goed beeld krijgen van wat je kind kan. Er zijn altijd twee onderzoekers betrokken, zodat we vanuit verschillende perspectieven een gedegen advies kunnen opstellen.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een plaatsingsonderzoek voor 2022 zijn €2100,- (exclusief btw).

Dit is inclusief:

  • Een volledig verzorgde onderzoeksdag (inclusief eten en drinken)
  • Testen: didactisch (Nederlandse taalvaardigheid en rekenvaardigheid) en capaciteiten (WISC-V)
  • Terugkoppelingsgesprek (30 minuten per kind)
  • Adviesrapport (uitgebreide uitleg en analyse onderzoeksresultaten, conclusie en advies)
  • Eventueel een doorverwijzing naar Edufax-consultant, psychologen of remedial teacher
  • Toegang tot My Edufax portal: met informatie over onderwijs in het land waar jullie naartoe verhuizen.

Uiteraard denken we graag met u mee over de mogelijkheden voor maatwerk, zodat de onderzoeken goed aansluiten op de wensen van u en uw kind.

Ontdek hoe wij werken tijdens corona!

Interesse?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie of zou u graag een plaatsingsonderzoek willen aanvragen? Neem contact met ons op via dit formulier: