youtube edufax twitter edufax facebook edufax linkedin edufax

Onderwijskundige ondersteuning voor kinderen van uw werknemer

Een werknemer uitzenden, betekent vaak de hele familie naar het buitenland sturen, inclusief schoolgaande kinderen.

Natuurlijk wilt u dat de kinderen van uw werknemer ook in het buitenland uitstekend onderwijs kunnen volgen, maar is die dure (internationale) school daarvoor altijd de beste oplossing? Zullen er extra onderwijskosten gemaakt moeten worden als de familie terugkeert? En bestaat het risico dat, vanwege de verschillen in curriculum, een kind uiteindelijk niet het diploma behaalt dat recht doet aan zijn of haar capaciteiten en vaardigheden?

Edufax ondersteunt u en uw expat-gezinnen in al dit soort onderwijskundige vraagstukken. Deze ondersteuning is de garantie op enerzijds een minimalisatie van de onderwijskosten voor de werkgever en anderzijds op een minimalisatie van de onderwijskundige risico's voor de kinderen van uw werknemer! 

Wereldwijde onderwijskundige ondersteuning voor alle expats!

Al bijna 25 jaar biedt Edufax alle onderwijskundige diensten voor expats.

Het Educational Support Package van Edufax waarborgt volledige onderwijskundige ondersteuning voor alle expats, ongeacht hun nationaliteit of 'home country', gedurende het hele traject: voor vertrek, tijdens verblijf, zelfs tot een jaar na terugkeer. Het onderwijsadvies (als onderdeel van het Educational Support Package of als één van de overige diensten) is gericht op verschillende onderwijskundige aspecten, zoals schoolkeuze, het bijhouden van de moedertaal en eventuele taalcursussen vooraf.

Voor werknemers binnen en buiten Nederland kunnen we niet alleen adviseren over deze zaken, maar kunnen we ook bepaalde diensten uitvoeren, zoals het organiseren van taalcursussen voorafgaand aan het vertrek, het doen van plaatsingsonderzoeken en het bieden van ondersteuningstrajecten bij terugkeer. Ook hebben we een eigen, volledig online lesprogramma Nederlandse Taal en Cultuur om via afstandsonderwijs het Nederlands op moedertaalniveau bij te houden.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie, kunt u contact opnemen met, Caroline Reiling, onze Sales en Relatiemanager!