Afstandsonderwijs Nederland: voorbereiding eindexamen opstarten in de derde klas!

Verhuis je over de grenzen en heeft je kind de brugklas reeds doorlopen, dan speur je het internet af om meer informatie te vinden omtrent twee termen: ‘afstandsonderwijs Nederland’ en ‘voorbereiding eindexamen’. Want ook al woon en werk je nu in het buitenland, op een gegeven moment keer je weer terug naar Nederland. Als je wilt dat je kind dan probleemloos kan instromen op het juiste niveau en in de juiste klas (of, nog later, in een vervolgopleiding op het mbo, het hbo of de universiteit), is het belangrijk dat hij of zij afstandsonderwijs in Nederland volgt, zodat het Nederlands op peil is. Juist voor een moedertaalspreker die nog in ontwikkeling is, is het belangrijk om de kennis actief te blijven verrijken. Niet alleen de voorbereiding op het eindexamen, maar ook een eventuele vervolgopleiding wordt zo veel gemakkelijker.

Afstandsonderwijs Nederland: middelbaar onderwijs, overal ter wereld

Na de brugklas werken we – afhankelijk van het verwachte terugkeermoment – toe naar een Nederlands eindexamen (vmbo, havo of vwo) óf een internationaal examenprogramma (NT2-II/CNaVT of IB Diploma Program). De gekozen examenroute heeft direct invloed op de mogelijkheden voor een eventuele vervolgopleiding. Woon je in Nederland, dan doorloopt je kind deze stap op de dagschool. Maar wanneer je over de grenzen verhuist, liggen de zaken anders. Je kind volgt onderwijs in een andere taal en volgens een ander systeem. Hoe zorg je in dit geval dat er bij terugkeer in het Nederlandse onderwijssysteem geen leerachterstand is ontstaan? Door je kind goed afstandsonderwijs in Nederland te laten volgen. Maar waar vind je een onlineprogramma dat geografische grenzen doet vervagen en dat ook nog eens volledig is afgestemd op de individuele behoeftes van je kind?

Van brugklas tot voorbereiding eindexamen: examenroutes binnen NTC-online

De kinderen van vandaag zijn de wereldburgers van morgen. Edufax wil een wezenlijke bijdrage leveren aan hun ontwikkeling om hen klaar te stomen voor de globaliserende samenleving waarin zij een carrière en leven gaan opbouwen. Vanuit die gedachte creëren we al sinds 1992 onderwijsoplossingen op maat, zoals NTC-online. Middels dit flexibele leerprogramma helpen onze ervaren, deskundige docenten je kind bij het volledig ontwikkelen van zijn of haar potentieel. Zowel de jongste als oudste kinderen kunnen bij ons terecht (lees meer over afstandsonderwijs basisschool, afstandsonderwijs middelbaar onderwijs of afstandsonderwijs Nederlands in het algemeen).

Na een tweejarige brugklas bepalen we welke examenroute het best bij een kind past. Een educational mobility consultant van Edufax geeft dan advies over het best passende niveau. We kijken daarbij naar leerniveau en -tempo, maar ook naar de toekomstwensen van een kind. Is een mbo-, hbo- of wo-opleiding in Nederland de uiteindelijke onderwijsdoelstelling, dan werken we hier naartoe. In dat kader is het tevens mogelijk om de lesprogramma’s versneld of vertraagd te doorlopen. Uiteindelijk gaan we voor een uitstekende voorbereiding op het eindexamen, zodat je kind een mooie toekomst tegemoet gaat en alles uit zichzelf kan halen. Het vooruitzicht is goed: onze slagingspercentages zijn hoog en de instroom is doorgaans succesvol.

Voorbereiding eindexamen: aan de slag met afstandsonderwijs in Nederland?

Zoek je afstandsonderwijs in Nederland dat zich focust op de behoeftes van jouw kind? Vind je het prettig om advies te krijgen van een educational mobility consultant die met je meedenkt over de perfecte leerroute én het bredere plaatje? Wil je eventueel ook brainstormen over de mogelijkheden en risico’s van het onderwijs in je (tijdelijke) nieuwe thuisland?

Ja, laten we de reis samen maken